องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.banglen.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น


องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนได้ทำการจัดตั้ง "ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน" เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน