องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.banglen.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ถนน ที่ทางสาธารณะ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปี 2558


                                                    ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
                        ค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน  ได้จัดกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดย จัดเจ้าหน้าที่ในการ ดูแลรักษาถนน ที่ทางสาธารณะ โดยการตัดหญ้าริมถนนและ และเก็บเศษขยะ และจัดระเบียบ ถนนฟุตบาทริมถนนสาธารณะ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม              และสิ่งแวดล้อมที่ดี  ทั้งนี้ได้มีแผนการทำงานดังกล่าวให้แก่ผู้นำชุมชน ทุกชุมชนได้รับทราบ เป็นประจำ             ทุกเดือน  เพื่อประชาสัมพันธ์การทำงานและเพื่อการร่วมตรวจสอบการทำงาน  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด               แก่องค์การบริหารส่วนองค์ตำบลบางเลน