องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.banglen.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

ประวัติและความเป็นมา
 

 

ประวัติ ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

            ตำบลบางเลน เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสองพี่น้อง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตราบลุ่มมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน ในสมัยก่อนมีการประกอบอาชีพและการสัญจรไปมาทางน้ำ ใช้เรือเป็นพาหนะหลัก เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก ที่ราบลุ่มก็จะเป็นขี้เลน ทำให้เรือที่เป็นพาหนะหลักติดเลน ก็เลยเรียกว่า บางเลน มาจนถึงทุกวันนี้

อาณาเขตตำบล 

  ทิศเหนือ             ติดต่อกับ   ตำบลต้นตาล และ ตำบลบางตะเคียน  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

  ทิศใต้                  ติดต่อกับ   ตำบลห้วยม่วง  อำเภอกำแพงแสน  และ  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม

  ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ   ตำบลบางตะเคียน และ ตำบลบางตาเถร  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

  ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ   ตำบลเนินพระปรางค์  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี